O spoločnosti haude business Software

haude business software patrí k podnikateľskej skupine Haude. V rámci našej podnikateľskej skupiny vyvíjame už viac ako 40 rokov inovatívne riešenia pre oblasť financií, účtovníctva a informačných technológií.

Na profesionalitu našich vývojárskych tímov kladieme najvyššie požiadavky. Spoľahlivosť a kvalita sú základom nášho konania. Zodpovedné zaobchádzanie s citlivými dátami a používanie najmodernejších technológií robí naše riešenia trvalo používateľnými.

Činnosti

V Rakúsku vyvíjame s našou spoločnosťou haude electronica a dvo Software medzi iným softvérové riešenia pre malé a stredné podniky (MSP) a daňových poradcov v oblasti financií, účtovníctva, daní ako aj organizovania a riadenia chodu kancelárie.

Naša spoločnosť dvo Software vyvíja špeciálne softvérové riešenia pre daňových poradcov a MSP. haude electronica vyvíja v praxi odskúšaný softvér pre MSP.

Vedľa vyvíjania softvérových produktov poskytujeme ešte služby výpočtového strediska pre citlivé dáta. Zvlášť daňoví poradcovia a MSP vždy oceňujú dôveryhodné a bezpečné ukladanie ich dát mimo kancelárskych priestorov, aby v prípade straty mohli byť dáta čo najrýchlejšie obnovené.

S programom haude OnlineBackup ponúkame teraz aj na Slovensku inovatívnu službu na zálohovanie dát, ktorá pokrýva požiadavky na vysoko kvalitné, spoľahlivé zálohovanie dát prostredníctvom bežného internetového spojenia.

Zákaznícky portál

>> Login